Грядки

Грядки

39
 1. 6 метров
 2. 1 метр
 3. 3 метра
 4. 2 метра
 5. 4 метра
 6. Пластиковые
 7. Оцинкованные
 8. Синьор Помидор
 9. Сябар
 10. Агросфера
 11. 5 метров

Грядки для дачи представляют собой специальные ограждения, которые существенно упрощают процесс выращивания различных садово-огородных культур. Такие ограждения не требуют специального ухода, при этом позволяют получить высокую урожайность.

Преимущества грядок

Грядки для теплицы изготавливают из разных материалов, чаще всего для этих целей используется металл. Готовые ограждения легко собираются и разбираются прямо на приусадебном участке, а также имеют длительный период эксплуатации.

Качественные грядки обладают такими преимуществами как:

 • уменьшение объема земляных работ;
 • возможность формировать необходимые слои почвы;
 • защита растений от переизбытка влаги;
 • благодаря наличию бортиков такие грядки не вымываются при поливе и во время дождей;
 • удобная ширина помогает без труда доставать до растений;
 • для полива требуется меньшее количество воды;
 • длительный срок эксплуатации, достигающий 20-30 лет;
 • легкость транспортировки в любое необходимое место;
 • быстрый прогрев почвы в готовых грядках способствует скорейшему созреванию урожая;
 • возможность использования в теплицах любой формы и на открытом грунте;
 • грядки подходят для регионов в разном климате.

Как правильно выбрать

Готовые грядки для огорода можно подобрать для выращивания любых культур. Высота их ограждения зависит от особенностей грунта. Также можно подобрать и необходимый оттенок ограждений.

Где заказать

В нашем интернет-магазине можно недорого купить грядку в Минске с доставкой по любому указанному адресу. В нашем ассортименте представлены только качественные и надежные ограждения, которые мы реализуем по самой выгодной цене в Беларуси.

Для оформления заказа вы можете связаться с нашими менеджерами по указанным телефонам или заполнить специальную форму, размещенную на нашем сайте. Мы регулярно обновляем наш ассортимент и дополняем каталоги новыми востребованными товарами от проверенных производителей. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то вы всегда можете получить на них квалифицированные ответы у наших опытных продавцов-консультантов. 

Градкі для дачы ўяўляюць сабой спецыяльныя агароджы, якія істотна спрашчаюць працэс вырошчвання розных садова-агародных культур. Такія агароджы не патрабуюць спецыяльнага догляду, пры гэтым дазваляюць атрымаць высокую ўраджайнасць.

ПЕРАВАГІ ГРАДАК
Градкі для цяпліцы вырабляюць з розных матэрыялаў, часцей за ўсё для гэтых мэт выкарыстоўваецца метал. Гатовыя агароджы лёгка збіраюцца і разбіраюцца прама на прысядзібным участку, а таксама маюць працяглы перыяд эксплуатацыі.

Якасныя градкі валодаюць такімі перавагамі як:

памяншэнне аб'ёму земляных работ;
магчымасць фармаваць неабходныя пласты глебы;
ахова раслін ад празмернасці вільгаці;
дзякуючы наяўнасці борцікаў такія градкі не вымываюцца пры паліве і падчас дажджоў;
зручная шырыня дапамагае без працы даставаць да раслін;
для палівання патрабуецца меншая колькасць вады;
працяглы тэрмін эксплуатацыі, які дасягае 20-30 гадоў;
лёгкасць транспарціроўкі ў любое неабходнае месца;
хуткі прагрэў глебы ў гатовых градках спрыяе скарэйшаму паспяванню ўраджая;
магчымасць выкарыстання ў цяпліцах любой формы і на адкрытым грунце;
градкі падыходзяць для рэгіёнаў у розным клімаце.
ЯК ПРАВІЛЬНА ВЫБРАЦЬ
Гатовыя градкі для агарода можна падабраць для вырошчвання любых культур. Вышыня іх агароджы залежыць ад асаблівасцяў грунта. Таксама можна падабраць і неабходнае адценне агародж.

ДЗЕ ЗАМОВІЦЬ
У нашай інтэрнэт-краме можна нядорага купіць градку ў Менску з дастаўкай па любым паказаным адрасе. У нашым асартыменце прадстаўлены толькі якасныя і надзейныя агароджы, якія мы рэалізуем па самай выгаднай цане ў Беларусі.

Для афармлення замовы вы можаце звязацца з нашымі мэнэджэрамі па ўказаных тэлефонах або запоўніць спецыяльную форму, размешчаную на нашым сайце. Мы рэгулярна абнаўляем наш асартымент і дапаўняем каталогі новымі запатрабаванымі таварамі ад правераных вытворцаў. Калі ў вас узнікнуць якія-небудзь пытанні, тыя вы заўсёды можаце атрымаць на іх кваліфікаваныя адказы ў нашых дасведчаных прадаўцоў-кансультантаў.

12 24 48
1 2 3